Reparation och ombyggnad

Medlem, som har för avsikt att reparera, ändra eller bygga om i lägenheten, måste inhämta styrelsens godkännade innan arbetet påbörjas. Anmälan görs på denna blankett.