Hyra av fritidslokal

REGLER VID FÖRHYRNING AV FÖRENINGENS FRITIDSLOKAL

 1. Uthyrning sker endast till medlemmar i Brf Ekbacken nr 1. Lokalen får endast användas för det ändamål och av den personal med sällskap som meddelats fritidskommittén. Lokalen får ej hyras för användning av barn och ungdomar under 21 år utan vuxen persons sällskap.
 2. Boka lokalen genom att anteckna namn och telefonnummer på önskad dag i almanackan i fritidslokalen och ta sedan kontakt med någon ur fritidskommittén för överenskommelse om tid för besiktning och kontraktskrivning. Du får då låna nycklar till köksskåp som innehåller porslin, glas, bestick etc för c:a 45 personer.
 3. Den som hyr lokalen ansvarar för att kringboende inte störs.
 4. Vid dygnsförhyrning får lokalen användas till kl 01.00.
 5. Senast kl 12.00 påföljande dag ska lokalen vara utrymd och dammsugen. Köket ska vara städat.
 6. Lokal och inventarier ska vårdas väl. Den som hyr lokalen svarar för eventuella kostnader till följd av åverkan på inredning och inventarier samt behov av extraordinär städning.
 7. Sopor lämnas som hushållssopor i sopnedkast.
 8. Tillsammans med någon i Fritidskommittén sker besiktning i lokalen efter användandet, varvid nycklarna återlämnas.
 9. Dygnshyra: 300 kronor. Gäller vid förhyrning från kl 12.00 till kl 12.00 nästföljande dag.
 10. Hyresbeloppet erläggs kontant vid kontraktskrivningen.
 11. Tid för bastubad bokas på särskild lista på anslagstavlan på väggen mellan bastu- och motionsavdelningen.