Lägenheterna

Väggar

Väggarna består dels av betong, dels av gipsskiva på stålregelstomme.

Antennuttag

Antennuttag för radio, TV och bredband finns i i varje lägenhet. Fastigheten är ansluten till kabeltv-nät.

Tamburdörr

Rekommenderade säkerhetsdörrar i stål har redan idag installerats i flertalet lägenheter. Vid nyanskaffning ska färgen så nära som möjligt överensstämma med färgen på övriga tamburdörrar. Förutom cylinderlås har alla dörrar också tillhållarlås.

Ventilation

I lägenheterna råder undertryck. Utvädring sker genom ventilationsutsug i kök, dusch och badrum.

Vädringsfönster

Filtret i vädringsgallren går att tvätta i ljummet vatten och tvättmedel. Nya filter kan köpas i järnhandeln.

Kök

Anvisningar för skötsel av spis, kyl- och frysskåp följer med varje apparat. Anvisningarna ska lämnas över till tillträdande bostadsrättshavare vid överlåtelse av lägenheten.

Spiskåpan är ansluten till centralventilationens fläkt. Därför är montering av motordrivna köksfläktar förbjuden.

Spiskåpans spjäll är avsett för att vid öppet spjäll åstadkomma forcerad ventilation. När spjället öppnas för att vädra ut matos tas ersättningsluften in från vädringsfönster i övriga rum. Öppna aldrig köksfönster eller balkongdörr i köket för att vädra ut matos. Utvädringen blir i så fall mindre effektiv. Normalt ska spiskåpans spjäll vara stängt.

Spiskåpans filter kan i regel rengöras i diskmaskin. Vid byte av glödlampa i spiskåpan använd kronljuslampa, max 40 W.