Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska fövaltningen är utlagd på HSB Stockholm. Bland de uppgifter som HSB Stockholm svarar för och som direkt berör dig som bostadsrättshavare kan nämnas:

  • att avisera och inkassera avgifter och hyror
  • att verkställa av styrelsen beslutade avgifts- och hyresändringar
  • att sända ut påminnelse- och kravavier när så erfordras
  • att ta ut överlåtelseavgift med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lag om allmän försäkring
  • att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet
  • att vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt ta ut avgift med högst 10 % av prisbasbeloppet

Därutöver svarar HSB Stockholm för löpande bokföring och redovisning, kontering av leverantörsfakturor och betalning av dessa samt förslag till bokslut.

Telefon för medlem 010 442 11 00

E-post: service.stockholm@hsb.se

eller via HSBs hemsida "hsb.se/stockholm/kontakt"