Aktuellt

Turlistor till Sjövägen hittar ni under www.sjovagen.nu.

  • Föreningsstämman, som har varit uppskjuten sedan april, är nu planerad att ske den 24 juni. Med anledning av Folkhälsomyndighetens utfärdade restriktioner och iakttagande av största försiktighet blir stämman en ren poströstningsstämma utan medlemmars fysiska närvaro.
  • Årsredovisning för 2019 finns på hemsidan