Valberedning

Peter Wikander, sammankallande

Sven Nilsson

Åse Steffensen

Telefonnummer till valberedningen finns under Medlemsinformation