Valberedning

Sven Nilsson, sammankallande

Bo Forsberg

Sara Thunberg

Telefonnummer till valberedningen finns under Medlemsinformation