Valberedning

Sara Thunberg, sammankallande

Jonas Thulin

Gunilla Leijonhielm

 

Telefonnummer till valberedningen finns under Medlemsinformation